Maak geheel gratis en vrijblijvend een telefonische afspraak!

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Vanaf 1 augustus worden uw gegevens opgeslagen in een Electronisch Cliënten Systeem (MijnDiAd), waar u, bij aanvang van de therapie, een uitnodiging voor ontvangt. Hier vindt u alle bekende persoonsgegevens, gemaakte afspraken, ingevulde en nog in te vullen intake formulieren, behandelovereenkomst en facturen. Gemaakte rapportages kunnen, na aanvraag, aan u verstrekt worden via de beveiligde omgeving.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA (op dit moment niet van toepassing)

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult

 

PRIVACY NIEUWSBRIEF, EXTRA INFORMATIE, ONLINE ACADEMY EN SPECIALE ACTIE'S VIA E-MAIL (indien van toepassing)

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief, extra informatie, de aanmelding bij de Online Academy of bijvoorbeeld een speciale actie heeft u, via een opt-in, toestemming gegeven om uw (voor)naam en e-mailadres te gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief, extra informatie, inloggegevens voor de Online Academy en informatie van de speciale actie. U kunt zich ten alle tijden afmelden door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken, tevens is het mogelijk de opgeslagen gegevens in te zien en te wijzigen. Als cliënt van Life & Co. is deze toestemming automatisch gegeven.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke (en bij cliënten, eventueel medische) gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens